Morten Scheelsbeck

Konservative: Vi skal have en bedre og fornyet svømmehal i Solrød

Der er snart kommunalvalg, og derfor er der tradition for, at partierne åbent lægger frem, hvad de vil arbejde for i den kommende valgperiode. På De Konservatives liste over ting, de vil kæmpe for i de næste fire år, er en ny og forbedret svømmehal.

“Vi ønsker en bedre svømmehal – og med længere åbningstider. Vi vil gerne øge både pladsen og kapaciteten, og vi vil også gerne have opdateret faciliteterne. Vi har ikke et endegyldigt svar på, hvordan det helt konkret skal se ud, men det vil vi drøfte videre med de andre partier, hvis der er stemning for det i den nye valgperiode. Vi kommer i hvert fald til at presse på, så meget vi kan.” Det siger Morten Scheelsbeck, der sidder i byrådet for Det Konservative Folkeparti og også genopstiller ved valget 16. november.

Første lille skridt er taget
De lokale konservative havde ønsket med allerede til de netop overståede budgetforhandlinger med de andre af byrådets partier, og i første omgang var der opbakning til at se nærmere på, hvordan en anderledes fordeling mellem offentlig åbning og foreningslivet kan skabe mere aktivitet og bedre rammer for at få flere besøgende. Men den konservative Morten Scheelsbeck ønsker at gå et stykke længere:

“Det var et fint første skridt, at vi fik forpligtet et stort flertal i byrådet på, at vi skal se nærmere på svømmehallen allerede til næste år, for det betyder, at svømmehallen kommer på dagsordenen. Det vil vi udnytte til at forsøge at komme et spadestik dybere, for allerhelst ser vi, at vi udbygger og udvider svømmehallen med både et bassin mere og med bedre bade- og omklædningsfaciliteter.”

Øget fokus på børn med særlige behov
De konservative har et konkret eksempel på, hvem udvidelse og forbedring af svømmehallen vil gavne:

“I dag er der forældre med børn med forskellige funktionsnedsættelser (autisme, handikap og andet), der bruger svømmehallen i de almindelige åbningstider. Men vi har et ønske om, som man gør i andre kommuner, at ‘spærre’ noget tid til den type børn, da det kan være for meget for dem, hvis der er alt for mange mennesker på samme tid,” siger Morten Scheelsbeck og fortsætter:

“En mulighed kunne være at åbne en time tidligere enten lørdag eller søndag for børn med funktionsnedsættelse (og deres forældre). Da det så ville være fra 07.00, fordi svømmehallen åbner klokken 08.00 lørdag og søndag, og det måske er lidt tidligt, kunne man også skubbe åbningstiden en time i den anden ende og spærre første time til dem. Det er nogle af de muligheder, vi vil få med en udvidet og forbedret svømmehal.”

De Konservative understreger, at de vil tage fat på sagen allerede til næste år for at se, hvad der kan findes finaisering til og flertal for.